Y llefydd gorau i sgwba-blymio yng Nghymru

Yn ôl y cyflwynydd Iolo Williams, plymio yng Nghymru yw'r peth nesaf gewch chi ym Mhrydain at nofio mewn acwariwm, ac fe welwch chi bob math o bethau yn ein dyfroedd disglair.

Wrth i chi blymio oddi ar arfordir Sir Benfro ac Ynys Môn fe ryfeddwch at y bywyd gwyllt a'r golygfeydd o dan y dŵr, sydd llawn cystal ag unrhyw le a gewch chi yn y trofannau.

Mae'r arfordir yn ymestyn am 750 milltir ac mae mwy na 1,200 o longau wedi dryllio oddi ar Gymru, felly mae digonedd o acwaria i chwilota ynddynt.