04 August 2017

Cleddyf Chwedlonol yn ymweld â lleoliadau allweddol yng Nghymru dros yr Haf

Yn ystod yr haf, bydd ymgyrch y Flwyddyn Chwedlau yn mynd yn ei blaen gyda chleddyf chwedlonol o faint epic yn ymweld â rhai lleoliadau allweddol yng Nghymru. 

Bydd cyfle cynnar i weld y cleddyf os ydych yn ymweld a’r Eisteddfod.  Eich her fydd i ddod o hyd i’r man perffaith i dynnu rhai lluniau persbectif ar y Maes. Os gallwch ganfod y man perffaith o amgylch Maes yr Eisteddfod Genedlaethol "Byddwch yn rhan o'r chwedl" wrth i chi ddynwared tynnu'r cleddyf o'r ddaear ac yna postio'r llun ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn ceisio ennill gwobr. 

Cleddyf chwedlonol

Cleddyf chwedlonolMae Croeso Cymru hefyd yn creu geohidlyddion Snapchat er mwyn annog defnyddwyr i rannu delweddau. 

Bydd hefyd modd i chi godi coron fel rhan o waith a fydd yn cyflwyno rhai o fythau a chwedlau enwog Cymru yn yr Eisteddfod. Gallwch ddysgu mwy am Bendigeidfran, Owain Glyndŵr, Rhiannon a Twm Sion Cati  - i enwi ond ychydig.  

Mae manylion ynghylch sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth am ddim wedi'u hargraffu y tu mewn i'r coronau hyrwyddo. Nid oes angen i chi lenwi unrhyw ffurflenni na nodi unrhyw fanylion. Y cyfan y bydd gofyn i chi ei wneud ydy postio lluniau gyda'r hashnodau #GwladGwlad #FindYourEpic. Y wobr fydd gwerth £1,000 o dalebau Welsh Rarebits.