Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi


Mawrth y cyntaf yw Diwrnod Nawdd Sant Cymru, Dewi Sant. Ganed Dewi yn y ddinas fechan yng Ngorllewin Cymru sydd wedi’i enwi ar ôl y Cymro enwog. Ffurfiodd Mynachdy yno a chredir ei fod wedi perfformio sawl gwyrth wrth helpu pobl Cymru. Ei eiriau olaf cyn ei farwolaeth ar Fawrth y 1af oedd  “Gwnewch y pethau bychain”.

Fe fydd pobl ledled Cymru a dros y byd i gyd yn dathlu dydd ein nawddsant, boed drwy fwyta piciau ar y man, gwisgo gwisg draddodiadol Gymreig neu drwy gymryd rhan mewn parêd fel y gwelwn yn digwydd bellach mewn sawl lleoliad ledled y wlad gan gynnwys Caerdydd, Hwlffordd, Drenewydd a Wrecsam – os fydd yr eira wrth gwrs yn caniatáu.

Dyma i chi flas o ddathliadau pared y llynedd.