Ffair Aeaf Brenhinol Cymru ar y gweill

 

Mae Ffair Aeaf Brenhinol Cymru ym Maes Sioe Frenhinol Cymru bellach wedi'i sefydlu'n gadarn fel un o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr sioe amaethyddol Prydain. Ar hyd y deuddydd fe fydd cynorthwywyr blaenllaw o bob cwr o'r DU yn cystadlu - dros 1,300 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal, dros 180 o gofnodion yn y dosbarthiadau carcasai cig oen a dros £ 25,000 mewn gwobrau ariannol.

Law yn llaw â’r  beirniadu bydd y cynhyrchwyr bwyd gorau o Gymru yn dangos eu cynnyrch a gall siopwyr Nadolig fwynhau’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosfeydd a’r awyrgylch Nadoligaidd. 

Fy fydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal fore Llun y 27ain o Dachwedd, gyda’r cystadlu, adloniant, siopa a hwyl yn parhau am ddeuddydd cyfan. Dewch i ddathlu'r Nadolig a'r sioe stoc orau yn Ewrop yn Ffair Aeaf Brenhinol Cymru eleni.