Ap ‘Trysor Cudd’ 


 

Mae ap newydd wedi ei lansio yma yn cynnig golwg ffres ar Gaernarfon trwy fynd â chi ar daith gerdded i ddarganfod ei thrysorau cudd. Trwy gyfrwng deuddeg o sgetsys byrion gan yr awdur, Angharad Price, tynnir eich sylw at y llefydd cyffredin-anghyffredin sy'n cyfoethogi ein hymwneud â'r dref.

Lluniwyd yr ap ar y cyd â chwmni Technoleg Geosho Cyf., mewn cydweithrediad â Chyngor Gwynedd a CADW. Noddwyd y prosiect gan Brifysgol Bangor a'r ESRC.