Coedwig Geltaidd Llennyrch

 


Efallai nad oes llawer ohonom yn sylweddoli fod gennym yma yng Nghymru Coedwig law gwerthfawr a phrin. Ond os ewch chi ymhlith bryniau a mynyddoedd Eryri, mae darn anghysbell o goedwig law Geltaidd a dyma chi wedi canfod Llennyrch

Mae’r 450 erw o dir hyn le hudolus, lle gwelir afon fynyddig yn rhedeg trwy borth coediog, a rhaeadrau’n creu amodau cynnes ar gyfer mwsogl a llysiau’r iau. Mae’r safle hefyd yn gartref i 200 o wahanol fathau o gen sy’n tyfu ar goed, chynefin prin a choetiroedd hynafol. Mae’r trysor natur hyn yn adnodd pwysig iawn yn fyd-eang a’r ceunant yn llawn haeddu’r statws o Warchodfa Natur Genedlaethol.