6ed Gŵyl lwyddiannus i Ŵyl rhif 6

Gwelwyd miloedd yn heidio i Bortmeirion ar ddechrau’r mis ar gyfer y 6ed Gŵyl Rhif 6.

Roedd cerddoriaeth hynod o amrywiol yno gyda bandiau roc, indie, pop, hip-hop a cherddoriaeth electronig. Ond roedd mwy na cherddoriaeth yno i ddiddanu cynulleidfaoedd - cafwyd sgyrsiau, barddoniaeth, comedi, celfyddyd perfformio a nifer helaeth o fwyd a diod gourmet ar gael i'w flasu.

Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal yn flynyddol ym mhentref hardd Portmeirion, sydd wrth gwrs yn enwog am ei bensaernïaeth arddull Eidalaidd. Daw enw’r ŵyl o brif gymeriad y sioe deledu cwlt ,'The Prisoner’ a ffilmiwyd yn y pentref yn y 1960au.