Gwneud sblash yn Eryri

 

Yng nghanol ysblander Eryri mae ’Surf Snowdonia’ sy’n cynnig syrffio, glampio ac antur i bawb.

Ceir lagŵn syrffio mewndirol cyntaf y byd sy’n 300 metr o hyd a hwn yn naturiol yw atyniad mwyaf poblogaidd y lle.  Fel y gwelwch yn y fideo, mae yna atyniadau eraill megis y lagŵn ‘crash and sblash’ sy’n cynnig oriau o hwyl, gweithgareddau i blant a gwersi a chyrsiau ar gael hefyd i’r rheini sydd am wella eu sgiliau syrffio beth bynnag eu hoed a’u gallu. 

Ac os nad yw hynny’n ddigon o her, yna mae ras rhwystr ‘Waves, Mud and Mountains’ yn ôl unwaith eto eleni ar y 24ain o Fawrth. Llynedd, ym mlwyddyn gyntaf y ras, gwelwyd dros 500 o bobl yn cymryd rhan yn y ras 5 cilometr a chystadleuwyr a chefnogwyr wrth eu boddau. Eleni, fe fydd yn ras anoddach, yn hirach (10 cilometr) ac yn fwy mwydlyd nag erioed!