Pethau mae'n rhaid eu gwneud yn Nyffryn Gwy a Dyffryn Wysg

Yn nyffrynnoedd Gwy ac Wysg fe ddewch chi o hyd i olygfeydd trawiadol a llwybrau byd natur - a phan ddaw'r amser i feddwl am eich bol, cofiwch mai Sir Fynwy yw'r ardal twristiaeth bwyd gyntaf yng Nghymru.

 • Y Mynydd Du

  Y Mynydd Du, Dyffryn Gwy

  I'r dwyrain o Fannau Brycheiniog ac i'r gogledd o dref fach Crucywel mae hyfrydwch y Mynydd Du. Ewch ar hyd un o'r llwybrau niferus i gyrraedd byd arall ar y copa. Taith wefreiddiol at ddant pob cerddwr.


 • Gŵyl Fwyd y Fenni

  Gŵyl Fwyd y Fenni, Dyffryn Wysg

  Bob mis Medi bydd mawrion y byd bwyd a diod yng Nghymru'n ymgynnull yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni i arddangos eu cynnyrch. Ym mhob cwr o'r dref ac ar y cyrion mae mwy na 200 o stondinau, sesiynau blasu gydag arbenigwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosiadau gan gogyddion enwog a darlithoedd, ac yng ngerddi'r castell hynafol mae academi fwyd i blant, cerddoriaeth fyw ac adloniant. Mae naws arbennig i'r ŵyl hon, a chewch gyfle i flasu bwydydd a diodydd gorau Cymru. Penwythnos gwerth chweil.

  Dewch i wybod mwy am wyliau bwyd yn y De

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn, Dyffryn Gwy

  Gellir olrhain hanes Abaty Tyndyrn yn ôl i’r 12fed ganrif, ac mae’n un o’r eglwysi abadol gorau yng Nghymru o ran ei chywreindeb a’i chyfanrwydd. Bu harddwch urddasol y lle’n ysbrydoliaeth i Ramantwyr y 18fed ganrif, gan gynnwys JMW Turner a William Wordsworth… ac mae’n dal i ysbrydoli pobl heddiw.


 • Golygfa o Gastell Brynbuga gyda cherfluniau a blodau'r gwanwyn

  Castell Brynbuga, Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg 

   gan oakwoodlott

  Nid yw Brynbuga ond deng milltir o’r M4, ond mae’n teimlo fel byd ar wahân. Saif ar lannau Afon Wysg, un o’r afonydd gorau yn y wlad i ddal eogiaid. Ewch i weld y castell o’r 11eg ganrif, ewch am dro braf ar lan yr afon a mwynhewch y siopau annibynnol braf, yr ystafelloedd te a’r tafarnau ym Mrynbuga.

  Dewch i wybod mwy am Frynbuga

 • Camlas Mynwy a Brycheiniog

  Camlas Mynwy a Brycheiniog

  Mae Camlas Mynwy ac Aberhonddu'n mynd am 32 milltir drwy hyfrydwch Bannau Brycheiniog, ac mae'n lle bendigedig i'w chymryd hi'n ara' deg. Gallwch logi cwch gan un o'r amrywiaeth o gwmnïau sy'n gweithio'r gamlas, cerdded neu fynd ar gefn beic ar hyd y llwybr halio. Fe welwch chi olygfeydd gwefreiddiol (a chael cyfle i golli rhywfaint o bwysau).


 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, Dyffryn Wysg

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, Dyffryn Wysg

   gan MuseumWales

  Arferai Cymru fod ar gyrion pellaf yr Ymerodraeth Rufeinig. Yn y flwyddyn 75, adeiladodd y Rhufeiniaid gadarnle yng Nghaerllion a rheoli'r rhanbarth am dros ddau gan mlynedd. Wrth fynd heddiw i Amgueddfa'r Lleng Rhufeinig - wedi'i hadeiladu y tu mewn i adfeilion yr hen gaer - ac fe welwch chi'n union pam oedd y Rhufeiniaid yn dal cymaint o rym, a pha mor wahanol y byddai ein bywydau ni heddiw petai nhw heb fod yma.


 • Ogofdy yr Aligator yng Ngerddi Dewstow, Dyffryn Gwy

  Ogofdy yr Aligator yng Ngerddi Dewstow, Dyffryn Gwy

   gan livin the dream*

  Os ydych chi'n dod i ymweld â gerddi yn yr ardal hon, mae'n rhaid i chi fynd yn syth i'r fan yma. Adeiladwyd Gerddi Llanddewi yn oddeutu 1895, yn ddrysfa ryfeddol o ogofâu tanddaearol, twnelau a rhedynogydd isel. Ychydig wedi'r Ail Ryfel Byd fe gladdwyd Gerddi Llanddewi o dan dunelli o bridd, a dim ond yn y flwyddyn 2000 y daethant i'r fei eto. Ers hynny mae'r gerddi hynod hyn wedi cael eu hadnewyddu, a gallwch chwithau ddod i grwydro ymysg y pyllau, y tai gwydr trofannol, y creigerddi a'r gerddi Alpaidd.


 • Golygfa o gefn gwlad Dyffryn Gwy o'r Blorens

  Yr olygfa o'r Blorens, Dyffryn Wysg

   gan Paula J James

  Defnyddiwch y dulliau diweddaraf o ddarganfod cefn gwlad godidog Sir Fynwy a’i threftadaeth ddiddorol, drwy lawrlwytho’r ap Tread and Trot Trails i’ch iPhone neu ffôn Android. Mae’n ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i lwybrau, cystadlu mewn rasys a gweld bywyd gwyllt wrth i chi fynd yn eich blaen, boed hynny wrth gerdded, ar eich beic neu ar gefn ceffyl. 

  Dewch i wybod mwy am Tread and Trot Trails

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent yn Sir Fynwy, Dyffryn Gwy

  Does unman cystal â Chymru am gestyll - mae hynny'n ffaith. Cas-gwent oedd y gaer gyntaf a adeiladwyd â cherrig yng Nghymru, a'r castell hwn sy'n croesawu pobl sy'n dod i'r De dros y ffin o Loegr. Saif yn fawreddog uwchlaw Afon Gwy, ac mae cyffro mawr i'w gael wrth fynd am dro dros y muriau a mwynhau'r golygfeydd gwefreiddiol.

  Mwy o gestyll yn Nyffryn Gwy a Dyffryn Wysg

 • Mae The Inn at Penallt wedi ennill llond trol o wobrau, gan gynnwys Tafarn Orau’r Flwyddyn (Gwobrau Lletygarwch Cymru’r AA yn 2012/13), a dyma dafarn leol draddodiadol sy’n denu pobl o bell ac agos i’r pentref bach hwn. Mae’n lle delfrydol i gael seibiant ac ail-godi stêm wrth grwydro o gwmpas cefn gwlad prydferth Dyffryn Gwy. Ac os byddwch chi’n mynd yn rhy gyfforddus, maen nhw’n cynnig gwely a brecwast yma hefyd.