Digwyddiadau mis Gorffennaf

Mae’r haf bellach yn ei anterth, ac mae yna nifer fawr o opsiynau i chi gael diwrnod i’r brenin yng Nghymru i ddathlu Blwyddyn y Môr.

Dyma ddetholiad o ddigwyddiadau mis Gorffennaf.
 • Anghenfil Môr Cragen

  Anghenfil Môr Cragen yn dod allan o'r môr ar draeth Aberporth

  Anghenfil Môr Cragen ar draeth Aberporth

   gan

  20 & 27 Gorffennaf 

  Dywedir fod Cragen, anghenfil chwedlonol 20 metr o hyd, yn byw oddi ar arfordir Cymru, a disgwylir iddo ymddangos ar hyd yr arfordir mewn deg lleoliad, gan drosglwyddo neges bwysig am foroedd glân.

  Bydd ymwelwyr a phobl leol yn syfrdan ar ei ddyfeisgarwch a’i faint, wrth iddo ddod â gwastraff plastig diangen o’r môr yn ôl i’r tir.

  Ceisiwch ddal Cragen ar hyd yr arfordir dros yr haf:

  20 Gorffennaf — Traeth Dolwen, Aberporth, Ceredigion

  27 Gorffennaf — Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

  Mwy o wybodaeth am Anghenfil Môr Cragen.

 • Sinema gyrru-i-mewn

  Golygfa o'r awyr o Draeth Rhosili a Phen Pyrod, Penrhyn Gŵyr

  Traeth Rhosili a Phen Pyrod, Penrhyn Gŵyr

   gan

  21 Gorffennaf

  Sinema Gyrru-i-mewn, ‘Andy Irons: Kissed by Gods’
  Bae Rhosili, Abertawe
  (£16, dros 18)

  Mwy o wybodaeth am y sinema gyrru-i-mewn

 • Ynys Dân

  21–22 Gorffennaf

  Ynys y Barri, Bro Morgannwg
  (8.30pm – 11.00pm)

  Mwy o wybodaeth am sioe dân Ynys Dân

 • Gŵyl Cerflunio’r Traeth

  25 - 29 Gorffennaf

  Gŵyl Cerflunio’r Traeth a Llwybr Cerfluniau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yn Abertawe

  Cymerwch ran yn y gweithdy galw-i-mewn rhad ac am ddim gydag artistiaid proffesiynol a gweld y 5 cerflun safle-benodol ar y llwybr rhwng y Mwmbwls a Rhosili yn Abertawe, a grëwyd gan artistiaid proffesiynol dawnus.

  Cofiwch ddod â bwced a rhaw, ynghyd â het ac eli haul!

  25 Gorffennaf — Traeth Caswell, Penrhyn Gŵyr
  26 Gorffennaf — Bae Oxwich, Penrhyn Gŵyr
  27 Gorffennaf — Traeth Porth Eynon, Penrhyn Gŵyr
  28 Gorffennaf — Bae Bracelet, Penrhyn Gŵyr
  29 Gorffennaf — Traeth Blackpill, Bae Abertawe

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Cerflunio'r Traeth a'r Llwybr Cerfluniau

 • Gŵyl Electric Wave

  Poster Gŵyl Electric Wave, Dolgarrog

  Gŵyl Electric Wave, Dolgarrog

   gan

  28-29 Gorffennaf

  Surf Snowdonia, Conwy

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Electric Wave

 • Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM

  Plant yn chwarae ar gychod bach
  Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM gan

  Gorffennaf - 2 Medi  

  Llwybr y Morglawdd, Caerdydd

  (Sul i Iau 11.00yb-8.00yp, Gwe a Sad 11.00yb-10.00yp)

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM

 • Porthladdoedd Coll Cymru

  Gorffennaf - 21 Hydref

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

  Mwy o wybodaeth am arddangosfa Porthladdoedd Coll Cymru

 • Môr-ladron: Mwy na Chwedlau

  Gorffennaf - 30 Medi

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

  Mwy o wybodaeth am arddangosfa Môr-ladron: Mwy na Chwedlau