Llefydd hygyrch yng Nghymru i bobl anabl

Gyda Chymru'n wlad llawn cestyll, sy'n enwog am ei harfordir, prin fyddech chi'n meddwl dod yma ar wyliau mewn cadair olwyn. Anghofiwch hynny.

Liam Holt and his partner and friend enjoying the cafe at Swansea's 360 Beach and Watersports

360 Beach and Watersports, Swansea
Af i ddim i boeni ryw lawer am bethau fel hyn - o ran hygyrchedd, i mi 'mae sawl ffordd o gael Wil i'w wely'. Wrth dreulio dau benwythnos yn Abertawe a Chaerdydd cefais fy nhrin fel unrhyw ymwelydd arall - a dyna sydd orau gen i.

Chefais i ddim fy rhwystro rhag mynd i unrhyw le yn fy nghadair olwyn. Roedd digon o le i droi yn y ddau westy yr arhosais ynddynt, ac ystafelloedd ymolchi gyda'r cyfarpar angenrheidiol i gyd. Roedd y staff ymhob bwyty'n barod i helpu wrth ddod o hyd i fyrddau hawdd eu cyrraedd a chael gwared â'r cadeiriau i mi gael rholio i'm lle yn syth.

Norman keep surrounded by moat at Cardiff Castle

Tŵr Normanaidd Castell Caerdydd, Caerdydd

Castell Caerdydd wnaeth yr argraff fwyaf arnaf i. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I ar safle sy'n dyddio'n ôl i Oes y Rhufeiniaid. Fyddai neb yn disgwyl cael mynd i bob rhan o'r castell; ond welais i erioed unman yn rhoi cymaint o bwys ar hygyrchedd. Mae'n dangos beth sy'n bosib wrth wneud ymdrech go iawn. Mae lifftiau'n mynd â defnyddwyr cadair olwyn i'r twnelau o dan y castell, a hyd yn oed i ystafelloedd mawr y plasty!

360 Beach and Watersports in Swansea

360 Beach and Watersports, Swansea
Yn Abertawe bûm yng Nghanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 sy'n flaengar iawn o ran darparu mynediad i'r anabl. Mae'n braf peidio gorfod pendroni am ble i newid, neu ble i fynd i'r toiled. Gallant hyd yn oed gynnig cadair olwyn arbennig i fynd ar y traeth ac i'r môr. Mae'n wych gweld atyniad twristiaeth fel hyn yn mynd allan o'i ffordd i gynnig rhywbeth i bawb.

Os ydych chi'n bwriadu mynd ar wyliau yng Nghymru ac eisiau ambell air o gyngor ynglŷn â hygyrchedd, ewch i'r tudalennau ar hygyrchedd.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Wales View 2014. Lawrlwythwch gopi PDF yn rhad ac am ddim.