Pen y Fan - hoff le Jamie Roberts

Mae seren byd rygbi, Jamie Roberts wedi lansio ymgyrch i wahodd pobl sydd â chysylltiadau ysbrydoledig neu emosiynol gyda byd natur i gysylltu â rhannu eu hanesion.

Hoff le Jamie yn yr awyr agored yw Pen y Fan, ac fe aeth yno er mwyn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth. Meddai Jamie, sydd bellach yn byw yn Llundain

"Mae treulio amser yn yr awyr iach yn fy helpu i ddianc o sŵn bob dydd, y cysylltu di-ddiwedd a dyma fy ffordd i o lacio tyndra. Y peth dwi’n ei golli fwyaf wrth fyw yn Llundain yw’r agosatrwydd at y môr a’r mynydd. Mae’n wir bod gan Lundain fannau awyr agored gwych yn y parciau, ond allwch chi ddim ymgolli mewn gwyrddni fel yng Nghymru"

Ond nid Pen y fan yn unig sy’n halwio sylw Jamie. Mae hefyd yn rhannu ei bum lle gorau i’w darganfod ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o gorff-fyrddio yn Rhosili i ddarganfod bedd Gelert ym Meddgelert yn y gobaith y bydd hyn yn helpu teuluoedd i gynllunio eu hantur wanwynol.