Nadolig ym Mhortmeirion

 

Dyma chweched Ffair Fwyd a Chrefft Portmeirion, yn y pentref godidog ac Eidalaidd yng Ngogledd Cymru. Gellid dweud fod hyn yn ddigwyddiad ychydig yn wahanol i ffeiri fwyd a chrefft eraill gan fod y rhan helaeth o’r 120 stondin  yn cynnig cynhyrchion.

Doedd digwyddiad eleni ar ddechrau’r mis heb siomi ac yn ogystal â’r stondinau, cafwyd cyfle i fwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth fyw, arddangosfeydd coginio, gweithdai a Groto Nadolig hudol ac elf dash am y tro cyntaf eleni.

Dyma i chi flas o’r digwyddiad….