Carnifal y Môr - carnifal cymunedol bywiog i lansio'r Eisteddfod ym Mae Caerdydd

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol ar y ffordd! Ac eleni bydd ym Mae Caerdydd 3-11 Awst. Fel rhan o'r dathliadau, mae carnifal bywiog Trebiwt (Butetown Carnival) a'r Eisteddfod yn gwahodd pawb i ddod i ddathlu ar strydoedd Bae Caerdydd mewn carnifal i ddathlu egni, cryfder ac amrywiaeth y bywyd diwylliannol Cymreig yn y brifddinas, ar draws Cymru, a'r cysylltiadau ar draws y byd.

Perfformiwr mewn golau porffor a choch ar gefndir du

Perfformiwr o ffilm dafluniedig Carnifal y Môr

 gan Megan Broadmeadow
Mae Carnifal y Môr yn rhan o ddathliadau Blwyddyn y Môr Cymru, a bydd yn dechrau am 10.30yh nos Sadwrn 4 Awst ym Mae Caerdydd. Bydd y carnifal yn ymlwybro ac yn dawnsio trwy'r Maes i lawr i lan y dŵr o flaen y Senedd, ble bydd yna ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow yn cael ei thaflunio ar sgriniau dŵr enfawr, ac mae'r gerddoriaeth wedi ei chyfansoddi gan Gruff Rhys.

Llun o Gruff Rhys a gitâr

Gruff Rhys

 gan Turnstile Music
Mae Megan Broadmeadow yn arbenigo mewn creu arddangosfeydd a digwyddiadau ymgolli, ac mae wedi bod yn gweithio gyda gwneuthurwyr carnifal yn Nhrebiwt dros y misoedd diwethaf i greu gwisgoedd ar gyfer y digwyddiad. Mae'r ffilm ar gyfer y sgriniau dŵr yn gydweithrediad rhwng Megan, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd, a gwneuthurwyr gwisgoedd Carnifal Trebiwt, ac mae'r ffilm yn archwilio bioamrywiaeth hynod bywyd môr dyfroedd Bae Caerdydd, a'r bobl sydd wedi dod i greu'r Gaerdydd gyfoes.

Bydd y ffilm ar y sgriniau dŵr, a'r gerddoriaeth hefyd, yn cael eu chwarae ar y dŵr o flaen y Senedd ac Adeilad y Pierhead am chwe noson ychwanegol yn ystod yr Eisteddfod o 10.30yh tan 11.00yh, ac yn gorffen nos Wener 10 Awst.

Perfformiwr o ffilm dafluniedig Carnifal y Môr yn darlunio roced

Perfformiwr o ffilm dafluniedig Carnifal y Môr gan Megan Broadmeadow
Mae Carnifal y Môr yn cefnogi cysylltiadau Caerdydd gyda gwledydd ar draws y byd, a chyfraniad yr iaith Gymraeg i'r Gaerdydd amlieithog ac amlddiwylliannol heddiw. Mae hefyd yn ddathliad lliwgar a chynhwysol o'r bobl hynny a deithiodd ar draws y byd i greu'r Gaerdydd gyfoes.

Bydd Carnifal Trebiwt ei hun yn cael ei gynnal ddiwedd Awst gyda digwyddiad dau ddiwrnod, yn dechrau gyda Gorymdaith y Carnifal ddydd Sul 26 Awst.