About the author

Daniel Butler
Daniel Butler

Dysgodd Daniel Butler ei grefft fesul dipyn wrth gymryd sylw o'r madarch a fyddai'n tyfu'n ei ardd yn y Canolbarth. Bymtheg mlynedd yn ôl aeth ati i dywys pobl i chwilota am fadarch yng nghefn gwlad - mae'n cofio un diwrnod pan gasglodd 31 o wahanol fathau o fadarch i'w bwyta. "Mae Cymru'n gynefin delfrydol ar gyfer madarch," meddai. "Mae bron pob math o fadarch y gallwch eu bwyta yn tyfu yma."

fungiforays.co.uk