Gwyliau, penwythnosau a diwrnodau i'w cofio yng Nghymru

2018 yw ein Blwyddyn y Môr.

Rydym ni’n dathlu arfordir rhagorol Cymru ac yn eich gwahodd i ddarganfod profiadau epic ar hyd pob rhan o’n glannau. Beth am ddechrau gyda Llwybr Arfordir Cymru, pob 870 milltir ohono, sy’n mynd heibio i bob math o forlun – y cyffrous, llonyddwch pur a phopeth rhwng y ddau. Fe basiwch chi gannoedd o draethau, porthladdoedd, cilfachau ac ynysoedd - wrth wylio’r llamhidyddion yn chwarae a’r dolffiniaid yn dawnsio yn y pellter.

Penderfynwch mai eleni fydd y flwyddyn i roi cynnig ar weithgaredd arfordirol newydd – fel caiacio, rhwyf-fyrddio neu arfordira. Neu dilynwch yr afonydd i gyfeiriad y bryniau i ddarganfod glannau gwledig ein llynnoedd a’n cronfeydd dŵr.

Â’i diwylliant unigryw, croeso cynnes Cymreig a’r bwyd a diod gorau, mae Cymru’n cynnig rhai o brofiadau arfordirol mwyaf cyffrous 2018. Croeso i’n Glannau Epic.

Gwyliwch ein ffilm newydd sbon ar gyfer 2018, sy’n cynnwys yr actor Hollywood Luke Evans. Dysgwch ragor am y broses ffilmio a chymerwch gipolwg y tu ôl i’r llenni.
#GwladGwlad 

Noder fod gwefan croeso.cymru wedi ei theilwra’n arbennig ar gyfer cynulleidfa sy’n siarad Cymraeg.

Tu ôl i’r llenni: Ffilm Blwyddyn y Môr

Ffilm Blwyddyn y Môr

Tu ôl i’r llenni
Bae Caerdydd

Edrych yn Ôl ar Ras Cefnfor Volvo

Croesawodd Cymru Ras Cefnfor Volvo i Fae Caerdydd eleni. Dyma flas o’r hwylio, y rasio a’r amodau eithafol roedd yr hwylwyr yn eu hwynebu.

Traeth efo goleudy yn y pellter

Blwyddyn y Môr

Croeso i’n glannau epic
Castell Conwy o'r dwr

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru: y llwybr cyntaf yn y byd i ddilyn arfordir gwlad yn ei chyfanrwydd
Pobl yn y seremoni

Yr enillwyr

Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018
Llyn Efynwy

Dyfrffyrdd Godidog Cymru

Afonydd i badlo ar eu hyd, camlesi i gael picnic ger eu glannau a chyfres o lynnoedd diwaelod sy’n llawn o hanesion a chwedlau difyr
Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol

Ffilm Blwyddyn y Môr 2018

Mae ein ffilm ar gyfer 2018 yn parhau â stori Blwyddyn Chwedlau Cymru a ddechreuodd yn 2017
Gwesty Portmeirion yn y nos

Nosweithiau unigryw yng Nghymru

Lleoedd gwych i aros ynddyn nhw ger y dŵr, boed hynny’n fôr, yn afon neu’n llyn
Y Gogarth, Llandudno

Ffordd Cymru

Teulu o dri llwybr cenedlaethol newydd yw Ffordd Cymru, sydd yn eich arwain drwy ganol calon Cymru.