Gwyliau, penwythnosau a diwrnodau i'w cofio yng Nghymru

2019 yw Blwyddyn Darganfod Cymru

Dyma eich cyfle i ddarganfod ein gwlad o’r newydd, ac i ganfod rhannau newydd o’n gwlad. Dewch o hyd i’ch Cymru chi eleni.

Os ydych chi’n awchu am dirweddau mawr, agored; am gyffro mewn gŵyl; I gyffwrdd darn o hanes; neu am antur newydd sbon – mae digon i’w brofi. 
Dilynwch eich trywydd eich hun, neu dilynwch ‘Ffordd Cymru’ – casgliad o dri llwybr cenedlaethol sy’n eich helpu i deithio hyd a lled y wlad, o Fae Caerdydd I Landudno; o Fôn at y gororau.
Archwiliwch rannau newydd o Lwybr Arfordir Cymru. Teimlwch wefr ar wifren wib hiraf Ewrop. Ac ewch yn ôl mewn amser yn un o 600 o gestyll ein gwlad.
Ar y daith, blaswch fwyd a diod lleol mewn caffis pentrefol, tafarndai hynafol a bwytai Michelin, gan gwrdd â chynhyrchwyr i brofi gin neu chwisgi; halen neu gaws.

A trowch 2019 yn flwyddyn o ddarganfod Cymru, ac o ganfyddiadau personol. Cynlluniwch deithiau diwrnod; neu defnyddiwch Ffordd Cymru i fapio gwyliau i galon y genedl.

Dyma Gymru. A dyma eich cyfle chi i ddarganfod pob math o brofiadau newydd. 

 

Tu ôl i’r llenni: Ffilm Blwyddyn y Môr

Ffilm Blwyddyn y Môr

Tu ôl i’r llenni
Bae Caerdydd

Edrych yn Ôl ar Ras Cefnfor Volvo

Croesawodd Cymru Ras Cefnfor Volvo i Fae Caerdydd eleni. Dyma flas o’r hwylio, y rasio a’r amodau eithafol roedd yr hwylwyr yn eu hwynebu.

Traeth efo goleudy yn y pellter

Blwyddyn y Môr

Croeso i’n glannau epic
Castell Conwy o'r dwr

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru: y llwybr cyntaf yn y byd i ddilyn arfordir gwlad yn ei chyfanrwydd
Pobl yn y seremoni

Yr enillwyr

Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018
Llyn Efynwy

Dyfrffyrdd Godidog Cymru

Afonydd i badlo ar eu hyd, camlesi i gael picnic ger eu glannau a chyfres o lynnoedd diwaelod sy’n llawn o hanesion a chwedlau difyr
Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol

Ffilm Blwyddyn y Môr 2018

Mae ein ffilm ar gyfer 2018 yn parhau â stori Blwyddyn Chwedlau Cymru a ddechreuodd yn 2017
Gwesty Portmeirion yn y nos

Nosweithiau unigryw yng Nghymru

Lleoedd gwych i aros ynddyn nhw ger y dŵr, boed hynny’n fôr, yn afon neu’n llyn
Y Gogarth, Llandudno

Ffordd Cymru

Teulu o dri llwybr cenedlaethol newydd yw Ffordd Cymru, sydd yn eich arwain drwy ganol calon Cymru.